Leviete (Sang en Musiekbediening)

Deur ons musiekbediening, Leviete, wil ons ons geloof op ‘n tasbare wyse oordra. Ons wil met die liedere fokus op lofprysing, om ons Drie-enige God te verheerlik met musiek en sang.

Ons wil graag ons musiekbediening uitbrei met musikante en sangers. Persone wat ‘n hartsbegeerte en passie het hiervoor en voel dat hulle die talent het, kan ons kontak.
Kontak Ons

Top