Kerkdienste

Perisos is ‘n jong gemeente wat daarna strewe om ‘n skrifgefundeerde bediening vir alle gelowiges in Port Elizabeth te bied.

Herman du Toit is die gemeente se Herder. Hy word deur ‘n Ouderlingraad en Bedieningsleiers ondersteun en bygestaan.

Hierdie Raad is vir geestelike en administratiewe funksies binne die Perisos Gemeente verantwoordelik.

Perisos Kerkdienste

Kom aanbid saam met ons.

Na afloop van elke diens kan u ‘n heerlike verversing saam met ons geniet.

Merryvale Skool  (vanuit William Moffatrylaan in Alanrylaan) SIEN AANWYSINGS

TYE

Oggenddiens: 09:30

Sondagaanddienste: 18:00

Goeie Vrydag: 9:00

Paassondag: 09:30

Hemelvaart: 19:00

Kersdag: 09:00

Oujaar: 23:00

U is baie welkom om saam met ons te kom aanbid.

Ons sien daarna uit om u te ontmoet en te verwelkom.

Ek (Jesus) het gekom dat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. (Johannes 10:10b)

Top